Umetnost fraktalne energije

Šta su fraktali

Fraktali, tj fraktalne dimenzije su geometrijski oblici koji u svojoj strukturi sadrže beskraj ponavljajućih istovrsnih struktura pri čemu se celina odražava u svakom deliću fraktalne slike. Uvećavajući bilo koji njegov deo, dobijamo celinu koja je po obliku i strukturi slična polaznoj, osnovnoj celini. Upravo nam to omogućava da od mnoštva fraktala koji se dobiju iz jedne formule izaberemo ne samo energetski precizno, već i umetnički oblikovano delo.

U prirodi fraktalne formacije mogu da se prepoznaju u pahuljici, oblacima, u planinskim lancima, u našem DNK, u građi nešeg krvnog, limfnog sitema, strukturi lista... Priroda se izgrađuje na fraktalnim oblicima.

Energetski fraktali

Stvaranje fraktalne energije je proces ispredanja niti između energije i materije. Smisao stvaranja energetskih fraktala je materijalizacija energija naših težnji, htenja i potreba fizičkog, emocionalnog i duhovnog nivoa - energija koje čine naše Suštinsko Biće. Može da postane materijalna osnova za izgradnju naših želja, potreba, ali i za rast i razvoj našeg unutrašnjeg bića. Fraktalna energija prodire mnogo dublje u biće nego što bi ikada mogli da zamislimo. Energetski fraktali su umetnički oblikovana energija, vibracija otisnuta na materiji. To su unikatne umetničke slike koje će u vaš prostor uneti deo energije univerzalnog polja sa kojom je istovetan u svojoj vibraciji tj. sa kojom je u harmoničnoj rezonanci. Taj sklad i rezonancu prenosi na prostor i biološke sisteme. Svaki fraktal sam po sebi ima neko energetsko dejstvo kao što ima svaka boja, ili slika na zidu. Ali energetski fraktali su osmišljeni tako da pospešuju i jačaju specifične frekvencije koja im je zadata i koja zavisi od namere i namene energetske fraktalne slike. Emituju vibracije za koje su isprogramirane i koje Vi želite da imate u vašem radnom prostoru, sali za sastanke ili spavaćoj sobi… da budu Vaša lična energetska podloga i podrška bez obzira da li želite da dostignete fizički, materijalni, emocionalni ili duhovni cilj. Specifičnost energetskih fraktala je u tome, što se osnovni parametri za formulu određenog fraktala dobijaju na osnovu drevnih znanja i tehnika, ali i dostignuća savremene nauke i medicine.

Dejstvo fraktalnih energija

Energetski fraktali deluju po principima vibracijskog isceljivanja, tj. frekvencije a dejstvo se bazira na rezonanci. Izvor frekvencije je boja, svetlost, oblik, broj, struktura i fraktalna učestalost koji formiraju pojavu s kojom se po načelu harmonične rezonance usklađujemo - izjednačavamo u vibraciji. Čovek se lako usklađuje - izjednačava sa tom vibracijom i dolazi u rezonancu sa jačim ili konstantno prisutnim poljima. Ako su to polja sa blagotvornim dejstvom ona podržavaju zdravlje i život. Ako su sa negativnim dejstvom iscrpljulju životnu energiju i vrlo brzo dolazi do narušavanja zdravlja i vitalnosti. Posebno želim da istaknem da energetski fraktal ili mandala mora da ima dovoljno gustu fraktalnu strukturu da bi mogla da se izbori sa spoljnim uticajima i da bi energetski mogla da nadjača sve blokade, uzroke poremećaja i problema protiv kojih se postavlja. Slika ne može da se izbori sa time, ako umesto fraktalne strukture u sebi sadrži samo nekoliko nežnih linija. Da je to moguće, lekovita bi bila svaka umetnička slika koja sadrži boju i oblik.

Fraktali koje izrađujem nose visoke frekvencije koje omogućavaju brži protok energije u energetskim tokovima prostora i čoveka. Osmišljene su tako da mogu da deluju

 • protiv stresa, umora, uznemirenosti
 • povećavaju životnu energiju i vitalnost
 • ubrzavaju proces isceljivanja,
 • da budu izvor potrebnih vibracija u vašem radu,
 • da se usmeravaju ka ostvarenju željenog stanja ili sadržaja kao što su ostvarenje cilja, namera, radosti, mira, blagostanja…
 • sticanje stanja kao što su prodornost, hrabrost, komunikativnost, koncentracija, opuštenost…
 • doprinose ostvarivanju skladnih partnerskih odnosa (poslovnih ili emocionalnih)
 • poboljšanju međuljudskih odnosa i komunikacije,
 • transformišu usmerene negativne misli i energije drugih ljudi,
 • harmonizuju i usklađuju vaše fizičko i duhovno,
 • jačaju erotski naboj,
 • pomažu uklanjanje blokada energetskih tokova u organizmu,

Delovanje u prostoru

 • harmonizuju prostor
 • podižu vibracijski nivo prostora
 • uklanjanju blokade energetskih tokova u prostoru
 • transformišu oštre i grube energije u nežnost
 • čiste zaostale i tuđe energije
 • pokreću i čiste blokirane ili stagnirajuće energije
 • stvaraju uslove za skladne partnerske odnose (poslovne ili emocionalne)
 • doprinose poboljšanju međuljudskih odnosa i komunikacije,

Stvaranje Ličnog energetskog fraktala i lične Mandale

Svaki fraktal emituje sebi svojstvenu i jedinstvenu energiju, kao što svaki čovek, prostor ili zajednica ima jedinstvenu energiju. Vaš lični kod, vibratorni nivo zavisi od skupa činioca koji su Vas formirali, od genetike, karme i uslova rođenja, preko socijalnih i odgojnih uslova do vaših ideala i snova. Pronalaženje te jedinstvene vibracije za svaku individuu ili prostor je osnov i uslov za kreiranje ali i delotvornost Ličnog fraktala.

Izrađujući Lični energetski fraktal – umetnički portet Vašeg bića, trudim se da uhvatim upravo taj jedinstveni, lični vibracioni otisak Sopstva osobe (ili prostora) po čijim je podacima izrađivan. Na taj način fraktalna slika postaje lična energetska podrška i potpora koja može da preobrazi Vaš život.

Portret duše - Da bi svoj život uživali u potpunosti, u ovo telo ste doneli sva potrebna sredstva za to. Umetnički odraz Vaše duše Vas spaja sa izvorom i kapacitetima vašeg izuzetnog i jedinstvenog života, spajanjem na svoj Izvor, direktno se priključujete na te za Vas neograničene resurse, unutrašnju snagu i kreativnost.

Vaša lična energetska Mandala ili slika se rađa u fizičkom svetu u trenutku kada u program unesem parametre koji čine Vaš lični kod. To je vibracija koja je zbir Vašeg trenutka rođenja, želja i htenja, ali i Vaših zadataka u ovom životu. Naglašavam da nije dovoljno uneti samo numerološke parametre trenutka rođenja. To može da kreira lepu energetsku sliku, ali ne i mandalu koja može da preobrazi Vaš život. Zadatak ličnog fraktala i lične mandale jeste da pruži energetsku osnovu i podršku, da usmerava energije Vašeg života ka iznalaženju i realizaciji svrhe i zadataka ovog života. Tek se unošenjem, vibracijskih podataka Vašeg celokupnog bića stvaraju energetski fraktali koji imaju snagu da menjaju Život.

Izrada energetskog fraktala je meditativni proces u kome se ja kao autor spajam sa energijom osobe, prostora, porodice... za koju izrađujem energetski fraktal. Od samog početka ulazim u jedan viši nivo svesti u kome postojim ja koja se povezuje i registruje promene, energija na koju sam usmerena i alat za izradu fraktala. Povezujući te tri stvari u meditaciji dobijam početnu ideju - informaciju kako da apliciram podatke koje sam dobila.

Kada uđem u kontakt sa energijom i procesom rađanja fraktala zapadam u neku vrstu radne euforije. Čim unesem podatke, oko mene se stvara jedan energetski omotač, krug koji me nosi iz faze u fazu izrade fraktala. Kao da ne mogu da izađem iz tog kontakta, kao da sam kanal kroz koji nešto (neko? ) treba da se rodi. Prosto me opseda energija koja je negde sabijena između mene, računara i potrebe da se manifestuje. Kao da se zarobljena duša oslobađa - ponovno rađa. Danonoćno sam u toj grozničavoj atmosferi ne izdvajajući se od boja, oblika i energije ni za tren. Prosto mi oko svet vidi fraktalno. I ako radim i po deset sati dnevno to ume da potraje danima, dok jednog trenutka ne vidim na ekranu energiju koja odgovara osobi, ideji, stanju, ili nameri čiju sam formulu postavila. Tada naglo popušta ona grozničava atmosfera i tenzija i „osećam da je sve leglo na mesto.“ Ako je to lični fraktal još ga dan dva dorađujem, posmatram. Lični energetski fraktal ili mandala je određena i stvorena od vibracija vaše energije. Naručiocu pošaljem dve-tri verzije da odabere jednu za štampanje. Ako je to fraktal za određeno stanje, ili nova kartica, dva-tri dana meditiram na tu sliku da vidim da li daje rezultate koji su joj postavljeni.

Energetske Mandale

Mandale su božanski simboli celovitosti koje se koriste od drevnih kultura do modernih vremena kao pomoć pri isceljivanju, molitvi, sabiranju svesti i meditaciji. Naziv "mandala" znači "krug" i potiče iz Sanskrta, ali ti univerzalni simboli se mogu naći u celom svetu i u svim kulturama kao rozete na prozorima katedrala i drugim oblicima sakralne umetnosti. Hiljadama godina se vezuju za duhovne tradicije Istoka gde se svest o jedinstvu razume i neguje.

Svaka mandala ima značenje i nameru koja je utkana u složene obrasce koji čine ove prekrasne komade umetničkog rada.

Energetska mandala je kreirana na osnovu određenog imena, broja, pojma – želje i namere. Energija sadržana u fraktalu izbija iz slike i nosi veoma visoke vibracije koje Mogu koristiti kao pomoć u isceljenju i meditaciji, postizanju fizičkog, materijalnog, emocionalnog ili duhovnog cilja.

Neke mandale su kreirane tako da čiste energije prostora, harmonizuju i isijavaju pozitivnu energiju. Deluju kao kristali ili orgonski generatori i veoma su korisni u primeni Feng Shuia. Oni su neverovatni energizatori naročito u specifičnim situacijama, u uglovima i mestima koja se teško aktiviraju. Moćni su lekovi za područja gde je potrebna dominacija određenog elementa i gde je potrebno promeniti energiju. Samo gledanje mandale vodi ka pozitivnom otisku u umu, kao posledica vibracije, izbalansirane energije, pažljivog odabira boja, konstrukcije i strukture mandale.

Mentalno ući u mandalu je kao da smo ušli u prostornu sferu drugačiju od spoljnog sveta. To je dosezanje celovitosti u sebi, dodir potpune čistote vlastitog uma, savršenstva, harmonije i mira.

Osnovi isceljuljuće snage fraktalnih energija

Verovatno ste se već do sada upitali kako je moguće da ni jedna druga umetnička slika ne deluje tako na nas? Može da deluje na naše raspoloženje, emocije, estetske kriterijume,... ali ne i na ćelijski nivo ili na naš DNK. Tako duboko dejsto je moguće ostvariti upravo zbog fraktalne strukture koja je u osnovi celokupnog materijalnog sveta, pa i nas samih, od strukture lista, planinskih venaca, obala okeana, do krvnog i limfnog sistema i strukture DNK. Fraktalna struktura unutar nas reaguje i dolazi u rezonancu i harmoniju sa fraktalnom strukturom van nas. Podsvest prepoznaje fraktal i te dve fraktalne strukture se usklađuju. Ona koja je postojanija, a to je ona koja je odštampana - fiksirana na materiju, podržava onu koja je, upravo zato što je živa i organska, promenljiva i manje stabilna.

Studija na Univerzitetu u Oregonu pokazuje da samo gledanje fraktala srednje komleksnosti povećava osećaj mira i blagostanja. Posmatranjem energetski oblikovanog fraktala naša aura može da postane i dva puta veća, kompaktnija i čvršća.

Boja i oblik

Jedan od osnovnih isceljujućih elemenata fraktala je dejstvo boje kao frekvencije na prostor i na čoveka.

Isceljivanje pomoću svetlosti i boja su još pećinski ljudi praktikovali iznoseći svoje bolesne i ranjene na sunce kako bi im vratilo snagu i zdravlje. U starom Rimu su se gradile posebne prostorije za lečenje u kojima su se sunčevi zraci prelamali u sedam boja Sunčevog spektra. Crkve i katedrale su ukrašavane vitražima kako bi svetlost dobijala željene boje i stvarala mističnu atmosferu. Od 19. veka se u medicini koristi infracrvena svetlost, a od 20. i terapija filtriranom svetlošću različitih talasnih dužina.

Istraživanja iz oblasti kvantne medicine dokazala su da spektri vidljivih boja “odgovaraju” određenim unutrašnjim organima, odnosno da ih dovode u ravnotežu. Zabeleženi su i uticaji boja na koncentraciju, obavljanje raznih poslova, osecaj fizičke i psihičke dobrobiti i dejstvo pojedinih boja na fizičke parametre ljudskog zdravlja. Tako znamo da ljubicasta boja deluje stimulativno na pinealnu žlezdu i deluje analgetično. Plava deluje povoljno na respiratorni trakt i umanjuje napetost, zelena boja je delotvorna kod emocionalnih poremećaja i deluje umirujuće...

Pokazalo se da boje i oblici isto deluju i na ljude koji ne vide. To znači da je odnos između čoveka, boje i oblika specifican skup jedinstveno povezanih energetskih polja koja su u neprestanoj interakciji. Znači da se boja ne otiskuje samo na mrežnjaču, vec da stupa u interakciju sa ljudskim bićem kao energetskom celinom. Svaki čovek je simfonija boja. Svako od nas ima “paletu” boja sa kojom se rađa i na osnovu koje se određuje koje mu boje donose snagu i harmoniju, a koje je oduzimaju.

Ustanovljeno je da između boja i oblika postoji usaglašenost. Svakoj boji odgovara određeni oblik ili forma sa kojom je u rezonanci. Kako jedna boja ima više nijansi, ton, osvetljenost, intenzitet, zasićenost... i geometrijski oblici imaju bezbroj odgovarajućih varijanti. Njihov sklad je osnova za slaganje ostalih energija svakog energetskog fraktala.

Energija imena

Usklađivanje ličnog imena sa ostalim podacima je drugi element za dobijanje energetski snažnog i preciznog energetskog fraktala. Izgovaranje – vibriranje našeg imena je zvuk tj. frekvencija koja nas karakteriše. Zvučnim sklopom i značenjem, imena pobuđuju tanane moždane struje i time delimično uslovljavaju svojstva ličnosti. Postoje imena koja donose zaštitu ili sreću, neka se imena uzajamno privlače, dok se druga odbijaju.

Kako da pristupite Moći svog fraktala?

Uspeh (samo) isceljenja energetskim fraktalima zavisi pre svega od Ispravnog mentalnog stava u odnosu na fraktalne energije, koje služe kao materijalni oslonac za jačanje uverenja i uma.

Energetski fraktali prvo otklanjaju postojeće blokade u energetskom toku prostora, čoveka, porodice, preduzeća... pa ih posle toga dovode u energetsku ravnotežu. Kada je energija harmonizovana tek tada mogu polako i postepeno da podižu ukupnu frekvenciju organizma, prostora... što rezultira navedenim delovanjem određenog fraktala ili delovanjem koje Vi aktivirate svojom namerom. Zato nemojte biti nestrpljivi! Energetske transformacije su spore, ali ako ste istrajni, rezultat će sigurno doći! Možda je najvrednije u energetskim fraktalima što Vas usmeravaju i uče da usvajate i živite pozitivne obrazce.

Da bi Energetske mandale i fraktali delovali kako očekujemo potrebno je uspostaviti kontakt sa njima.

Sedite preko puta fraktala i opustite se. Posmatrajte ga opušteno prvo kao sliku. Konstatujte koji vam se detalji najviše dopadaju, na šta vas podsećaju, koja osećanja bude u vama. Istražujte intenzitet i dubinu, spektar boja, kombinaciju oblika i način ponavljanja osnovnog obrasca. Nakon nekoliko minuta nađite centar koji vas najviše privlači i fiksirajte ga pogledom. Nemojte pokušavati da sami izazivate senzacije, osećaje, samo se opustite i uživajte. Moguće je da će se fraktal menjati i po boji, dimenziji, obliku, dejstvu... prikazivaće vam svoje skrivene dimenzije i sadržaje. Kada se već budete lakše prepuštali svom fraktalu, možete koristiti afirmacije za postizanje ciljeva i stanja: "Ja sam više nego što sam ja“ „Ja sam više nego što ja znam.“ „ Ja sam otvoren za istraživanje svojih skrivenih mogućnosti" „ja sam otvoren ka radostima života“...

Uživajte i zapamtite svoju mandalu ili fraktal. Desetak minuta meditacije je sasvim dovoljno da fraktal izrazi svoje dejstvo, ali vam se može desiti da ostanete u tom kontaktu, mnogo, mnogo duže. Energetski fraktali i mandale imaju fiksnu i konstantnu vibraciju i dejstvo (sve dok nije ozbiljnije oštećen), ali je veoma važno gde i kako su postavljeni u prostoru.

Najbolje je da se kače na zid u visini glave i grudnog koša korisnika (ako su većih dimenzija potrebna je stručna konsultacija). Najbitnije je da se vodi računa da se energija i dejstvo fraktala ne remeti nekim tehničkim izvorom. Znači ne kačiti iznad računara, TV-a....Ako je fraktal namenjen stanju ili osobi najbolje je da se postavi tako da je korisnik uvek u vizuelnoj komunikaciji sa fraktalom, a ako je namenjen prostoru postaviti ga na zid koji dominira prostorom. Možete da fotografišete svoj fraktal i da ga nosite sa sobom, možete ga polagati na telo, držati ispod jastuka dok spavate, ili na njega staviti čašu sa vodom tridesetak sekundi koju zatim popijete.

Dobro je da zapamtite svoj fraktal jer ga možete prizvati vizualizacijom kad god vam je potrebna njegova vibracija.